Nieuwsbrief 2
December 2005

Het einde van 2005 komt angstwekkend snel dichterbij.
Een jaar waarin Vane hard gewerkt heeft, veel muzikaal moois heeft meegemaakt, maar zich vooral uitstekend heeft geamuseerd.

Wie Vane dit jaar nog aan het werk wil zien, kan alvast op zondag 11 december naar het Shopping Center aan de Antwerpse Groenplaats afzakken. In het kader van de straatkorenaktie "Noot voor Nood", een organisatie die zich op muzikale wijze inzet voor het goede doel, heeft Vane de eer en het genoegen tussen 14.00h. en 17.00h. de passerende kooplustigen te verrassen met een typisch eindejaarsprogramma.
Op die manier willen ook wij ons steentje bijdragen aan een betere wereld door geld in het laatje te brengen van de Belgische Federatie van Voedselbanken. We hopen jullie massaal te mogen begroeten.

Davidsfonds Lille organiseert voorts op woensdag 28 december haar jaarlijkse Kersthappening in het Lilse Parochiecentrum, een evenement waar Vane al enkele jaren aktief aan meewerkt.
We kijken er alvast naar uit jullie op dit gebeuren kennis te laten maken met enkele gloednieuwe a capella creaties.

Meer info over deze en andere optredens vind je in onze agenda.

Last but not least nog dit:
Onze website is sinds kort opgefleurd met een vleugje on line muziek.
We lichten graag een eerste tipje van de sluier op van ons studio debuut op onze media pagina's.

Tot ziens, tot Vane!

PS: in- of uitschrijven op deze nieuwsbrief kan via de contact Pagina